Cách di chuyển trong Chiến Thần

Muốn đi lại giữa các vùng đất, bạn có thể chọn 1 trong 2 cách sau:

 

Đi qua các điểm dịch chuyển để đến các vùng lân cận.

 

 

Dùng vật phẩm “Sách dịch chuyển”: Bạn mở menu trái -> chọn “Địa đồ” -> chọn vùng đất mà bạn muốn di chuyển đến và chọn “Vào trong” để hoàn tất.

 

 

Lưu ý: Sách dịch chuyển bạn có thể mua tại NPC Tiệm tạp hóa ở mỗi vùng đất.

Nếu chưa có game chiến thần thì hãy vào link sau để tải game chiến thần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *