CHƯƠNG TRÌNH “THI TÀI GIẢI ĐÁP” hằng ngày của game iOnline

Giải thưởng 15.000 Gold cho người trả lời đúng câu hỏi đầu tiên có ghi kèm tài khoản game iOnline và phải giải thích đáp mình đưa ra . Phải Like status này.
Câu hỏi ngày hôm nay sẽ khác 1 chút ad sẽ hỏi 2 câu hỏi để những bạn trả lời về sau sẽ không bị thiệt
Câu 1: Một gia đình có 2 người con trai. Mỗi người con trai có 1 em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu người?
Câu 2: Bạn hảy đoán xem khi ad kiểm tra kết quả lúc 10h sáng ngày mai sẽ có bao nhiều người like ảnh này. (chỉ tính đoán đúng cho bạn nào đoán chính xác hoặc ít hơn số like ko quá 10)
Thời gian tham gia từ lúc Ban quản trị game iOnline đăng câu hỏi này tức 20h tới 10h ngày hôm sau .
Chúc các bạn may mắn.
Truy cập trang home http://ionline.net.vn đễ cập nhật thông tin.