[Event] Phá Cổ Đêm Rằm Game MyZoo

Game MyZoo

Event Phá Cổ Đêm Rằm

1. Thời gian:

Từ ngày 24/9/2012 đến hết ngày 14/10/2012

2. Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi người chơi thu hoạch thú sẽ có cơ hội nhận được gạo nếp. Đối với thú đã cho sản phẩm thì sẽ có tỉ lệ 40% gạo nếp, 40% sản phẩm, 20% không nhận được gì cả. Đối với thú chưa cho sản phẩm thì là 40% nhận được gạo nếp.

– Vườn rau thêm 1 nguyên mới là đậu xanh.

– Bánh đậu xanh:

+ Máy dung hợp cấp 0 có thể chế biến.

+ Nguyên liệu: 4 gạo nếp,1 đậu xanh

+ Phí chế biến: 100 Gold

+ Tỉ lệ thành công: 95%

+ Sử dụng nhận được: 100 Exp

– Bánh trung thu:

+ Máy dung hợp cấp 1 có thể chế biến

+ Nguyên liệu: 5 bánh đậu xanh, 2 gà

+ Phí chế biến: 300 Gold

+ Tỉ lệ thành công: 90%

+ Sử dụng nhận được: 650 Exp

– Bánh trung thu thập cẩm:

+ Máy dung hợp cấp 2 có thể chế biến

+ Nguyên liệu: 4 bánh trung thu

+ Phí chế biến: 500 Gold

+ Tỉ lệ thành công: 85%

+ Sử dụng nhận được: 3575 Exp

– Bánh trung thu thượng hạng:

+ Máy dung hợp cấp 3 có thể chế biến

+ Nguyên liệu: 3 bánh trung thu thập cẩm

+ Phí chế biến: 1000 Gold

+ Tỉ lệ thành công: 80%

+ Sử dụng nhận được: 12.000 Exp

– Bánh trung thu tiến vua:

+ Máy dung hợp cấp 3 có thể chế biến

+ Nguyên liệu: 1 bánh trung thu thượng hạng, 1 tổ yến (mua trong shop với giá 50 dina)

+ Phí chế biến: 2000 Gold

+ Tỉ lệ thành công: 100%

+ Sử dụng nhận được: 17.000 Exp và có cơ hội 10% nhận được kỳ lân; 10% nhận được gryphon.

Tải game MyZoo phiên bản mới nhất!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *