Game Mgo X2 SMS, X3 Card

Game Mgo ra chương trình khuyến mãi cho X2 SMS, X3 Card.

–       bắt đầu : 2014-04-14 20:00:00

–       kết thúc: 2014-04-14 21:00:00

Chúc các bạn chơi game vui vẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *