Hướng dẫn gỡ bỏ game mgo

Hướng dẫn gỡ bỏ game mgo

Sau khi tải game mgo về điện thoại cài đặt và chơi. Giờ thì ngán ngẫm với nó thì bạn phải làm sao.

Trước tiên vào thư mục chứa game, và chọn game mgo sau đó delete.

Như thế thì sẽ không còn game mgo trong điện thoại nữa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *