Hướng dẫn gỡ bỏ game thành cát tư hãn

Hướng dẫn gỡ bỏ game thành cát tư hãn

Sau khi tải game thành cát tư hãn về điện thoại cài đặt và chơi. Giờ thì ngán ngẫm với nó thì bạn phải làm sao.

Trước tiên vào thư mục chứa game, và chọn game thành cát tư hãn sau đó delete.

Như thế thì sẽ không còn game thành cát tư hãn trong điện thoại nữa.

 

hcb4 Hướng dẫn cơ bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *