[iOnline] Kế hoạch khuyến mại tháng 5

Ngày/tháng Nội dung Sản phẩm
2/5/2013
Thứ 5
– KM ngày lẻ (mặc định với iOnline, ibet) – KM khung giờ vàng 19h – 22h30p
– KM 50% đối với thẻ cào
iOnline
4/5/2013
Thứ 7
– KM ngày lẻ (mặc định với iOnline, ibet) – KM khung giờ vàng 19h – 22h30p
– KM 50% đối với thẻ cào
7/5/2013
Thứ 3
– KM ngày lẻ (mặc định với iOnline, ibet) – KM khung giờ vàng 19h – 22h30p
– KM 50% đối với thẻ cào
9/5/2013
Thứ 5
– KM ngày lẻ (mặc định với iOnline, ibet) – KM khung giờ vàng 19h – 22h30p
– KM 50% đối với thẻ cào
10/05/2013 – KM ngày vàng – KM 100% đối với thẻ cào và SMS với iOnline và iBet iOnline, iBet
11/4/2013
Thứ 7
– KM ngày lẻ (mặc định với iOnline, ibet) – KM khung giờ vàng 19h – 22h30p
– KM 50% đối với thẻ cào
iOnline
14/5/2013
Thứ 3
– KM ngày lẻ (mặc định với iOnline, ibet) – KM khung giờ vàng 19h – 22h30p
– KM 50% đối với thẻ cào
16/5/2013
Thứ 5
– KM ngày lẻ (mặc định với iOnline, ibet) – KM khung giờ vàng 19h – 22h30p
– KM 50% đối với thẻ cào
18/4/2013
Thứ 7
– KM ngày lẻ (mặc định với iOnline, ibet) – KM khung giờ vàng 19h – 22h30p
– KM 50% đối với thẻ cào
iOnline
19/5/2013 – KM ngày vàng – sinh nhật Bác Hồ – KM 150% đối với thẻ cào và SMS với iOnline và iBet
– Riêng HĐ, KM 50% với SMS và thẻ cào
iOnline, iBet, Hạm Đội
21/5/2013
Thứ 3
– KM ngày lẻ (mặc định với iOnline, ibet) – KM khung giờ vàng 19h – 22h30p
– KM 50% đối với thẻ cào
23/5/2013
Thứ 5
– KM ngày lẻ (mặc định với iOnline, ibet) – KM khung giờ vàng 19h – 22h30p
– KM 50% đối với thẻ cào
24/5/2013 – KM giờ vàng từ 10h – 23h59p – KM 100% đối với thẻ cào và SMS với iOnline và iBet iOnline, iBet
25/4/2013
Thứ 7
– KM ngày lẻ (mặc định với iOnline, ibet) – KM khung giờ vàng 19h – 22h30p
– KM 50% đối với thẻ cào
28/5/2013
Thứ 3
– KM ngày lẻ (mặc định với iOnline, ibet) – KM khung giờ vàng 19h – 22h30p
– KM 50% đối với thẻ cào
ionline, ibet
30/5/2013
Thứ 5
– KM ngày lẻ (mặc định với iOnline, ibet) – KM khung giờ vàng 19h – 22h30p
– KM 50% đối với thẻ cào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *