LUYỆN CHÙY TRANG BỊ

Trong Vấn Kiếm luyện chùy trang bị là một trong các cách thức nâng cấp trang bị hiệu quả và thú vị. Các cao thủ Vấn Kiếm có thể lựa chọn cùng lúc 1 đến 5 các chỉ số khác nhau cho trang bị của mình tương đương 5 cấp ( 5 dòng )

Sau khi Luyện Chùy ngoài việc trang bị sẽ rất mạnh nhờ các chỉ số bổ sung mà chúng còn trở nên hoành trang hơn rất nhiều.

Tới gặp NPC [Luyện Chùy] Dị Sảnh Vân tại Long Thành

Lựa chọn trang bị cần Luyện Chùy tại ô đặt trang bị

Mỗi một cấp  như cột bên trái : 1 cấp, 2 cấp,… sẽ cần 1 [Thiên Mệnh Chùy]để mở

Mỗi lần thay đổi thuộc tính ở bất kỳ cấp nào sẽ tiêu tốn 1 [Như Ý Chùy] cùng cấp

Thành quả sau khi Luyện Chùy trang bị cả 5 cấp.

Các chỉ số ở cấp khác nhau nhưng cùng loại sẽ được cộng dồn

Ví dụ ở cấp 1 là 2 Lực Đạo, cấp 2 là 3 Lực Đạo >> trang bị sẽ tăng 5 Lực Đạo.

Theo Vấn Kiếm truyền kỳ

Nếu bạn chưa có game vấn kiếm thì hãy click vào link sau để tải game vấn kiếm .