Ngũ Độc giáo

Ngũ Độc Giáo trong Vấn Kiếm  là môn phái hành tung tựa thích khách trong Vấn Kiếm ,chiêu thức hư ảo khó đoán như dòng nước, như bóng trăng đáy nước, quy ảnh mê tông,thân pháp kỳ dị mà nhanh đến quái lạ

Ngũ Độc giáo

Hệ phái: đạo tặc cận chiến

Sát thương gây ra cho đám đông : thấp
Sát thương gây ra cho cá thể : tốt
Không có kĩ năng khống chế
Đặc điểm nổi trội : phản đòn

Vũ khí: song đoản kiếm, song quyền thao, song thích

Thuộc tính ảnh hưởng đến sức tấn công : Mẫn tiệp

Ngũ độc hành tung bí hiểm, ra đòn mau lẹ

Có nguồn gốc từ người Miêu sinh sống nơi vùng đất hoang tàn, hiểm trở, nhiều rắn độc và mãnh thú, Ngũ Độc giáo là môn phái thần bí và tà ác. Tương truyền rằng, Ngũ Độc tổ sư học được thuật cổ hợp nhất, rất giỏi trong bí thuật bỏ độc, truyền lại cho con cháu cách thức chế tạo các loại độc dược cực kỳ lợi hại.

Người trong võ lâm đều dặn dò nhau rằng trên bước đường hành tẩu, nếu gặp đệ tử Ngũ Độc nên có bảy phần úy kỵ, ba phần giữ gìn, kẻo có khi vong mạng mà chẳng hiểu vì sao để bẩm lại Diêm đài.

Kỹ năng đặc biệt:

Độc sa chưởng, Ngũ độc kỳ kinh, Bí ma huyết quang, Đoạn cân hủ cốt, Thiên thù vạn độc thủ

Nếu bạn chưa có game vấn kiếm thì hãy click vào link sau để tải game vấn kiếm .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *