PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN

Sau khi đăng ký, đăng nhập vào game, tạo nhân vật, trong game sẽ hướng dẫn cụ thể các bước để gamers cần làm. Đặc biệt game có chức năng tiên chỉ lộ để nhân vật tự tìm đường và hỗ trợ treo máy khi đánh quái vật.

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ

1. Những thao tác cơ bản:

image001 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN

Dùng phím phương hướng để di chuyển nhân vật.

image003 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN

Phím trò chuyện *

image005 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN

Phím trung gian đánh quái

image007 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN

Phím đổi mục tiêu #

image009 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN

Đánh quái có thể thăng cấp

image011 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN

Dấu chấm than có thể nhận nhiệm vụ

image013 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN

Dấu chấm hỏi có thể trả nhiệm vụ

 image015 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN

image017 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦNimage019 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN

Trong menu phím phải, nhấn chọn thiết lập -> sau khi nhấn có thể thiết lập 1 phím chức năng tự động đi, thiết lập xong khi nhấn chọn phím này, chỉ cần chọn hướng đi, bạn có thể tự động đi theo hướng đã chọn.

image021 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN
Vòng tròn ở vị trí trung tâm màn hình bên dưới thể hiện trạng thái của bản thân, màu đỏ là Sinh Mệnh, màu xanh là Chân Khí. Số trên hình tròn là đẳng cấp hiện tại của bạn.

image023 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN

Mũi tên bên cạnh tôi chứng tỏ có cửa, có thể đưa bạn đến bản đồ trang sau.

2. Nhiệm vụ tân thủ:

Từ cấp 1 – 10, các chiến binh của các tộc Tiên, Nhân, Yêu, Ma chỉ cần học nắm các thao tác cơ bản, tu luyện tinh thần, rèn luyện sức khỏe để có thể lên cấp thật nhanh. Với những cấp độ này, các hạ chỉ cần đối thoại để nhận và giao trả nhiệm vụ.Sau mỗi nhiệm vụ hoàn thành các hạ sẽ nhận được những phần thưởng ( tùy theo nhiệm vụ )

Đầu tiên khi đăng nhập game các hạ sẽ nhận được hướng dẫn.

image002 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN

Làm theo hướng dẫn đến gặp Tuyết Thiên Sơn ( có dấu ! trên đầu ) để nhận nhiệm vụ thao tác cơ bản

image004 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN

Nhận nhiệm vụ và làm theo các hướng dẫn của nhiệm vụ để hoàn thành và giao trả nhiệm vụ

image006 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN

image008 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN

image010 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN

image011 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN

Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ trong bản đồ hướng dẫn tân thủ, các hạ có thể cưỡi ngựa ra khỏi bản đồ này và bắt đầu hành trình khám phá thế giới PT Mobile Game của mình.

Nhiệm vụ từ 6-10

Nhiệm vụ NPC nhận NPC trả
Huấn luyện kiếm thuật image013 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN image015 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN
Vũ khí giết quái image018 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN image020 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN
Phòng cụ kiên cố image020 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN image021 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN
Chữa bệnh cứu người image021 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN image024 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN
Trị liệu khẩn cấp image024 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN image026 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN
Thôn trấn cấp báo image028 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN image029 PHONG THẦN MOBILE – HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHƠI GAME PHONG THẦN

BQT Phong Thần mobile game.