Tải Game Minh Châu

Xưa nay hợp lâu ắt tan, tan lâu ắt hợp. Tỷ như nhà Châu mất vận, bảy nước phân tranh, hay khi nhà Tần bị diệt vong, để cho Hán – Sở tranh hùng.

Kể từ khi Hán Cao Tổ Lưu Bang chém rắn trắng dựng cờ khởi nghĩa cho đến năm Trung Bình thứ nhất (184), đời vua Linh Đế đã hơn 400 năm, triều đình nhà Hán suy yếu làm cho xã hội Trung Hoa rơi vào cảnh náo loạn. Vua tin dùng hoạn quan, phế bỏ người tài nên triều chính ngày càng đổ nát, lòng người không phục, giặc cướp nổi lên khắp nơi, khắp đất nước khói lửa cuồn cuộn nhân dân hết đường sinh sống

Bạn click vào các link sau tải game theo đúng dòng máy điện thoại của mình nhè, sau đó tải về máy tính rồi chép qua điện thoại, or trực tải về trực tiếp qua điện thoại nha.

Chúc bạn chơi game minh châu thật vui vẻ nhất.

———-

[Tải Game Minh Châu] Phiên bản Android:

Tải bộ cài chính thức cho phiên bản Android .APK

———-

[Tải Game Minh Châu] Bộ cài cho máy hỗ trợ(Java)

Model Series -> Nokia N73(240*320)

Loại máy : N73, N71, N75, N76, N77, N78, N79, N81,N82, N85, N92, N93, N93i, N95, N96, 6110N, 6120c, 6121c, 6122c, 6124c, 6210N, 6211c, 6220c, 6290, 6650, 5320XM, 5700XM,5710XM,E50, E51, E65, E66, 6120ci, 5630XM, 5730XM,E52,E55,E75, 5320diXM,6210si,6710N,6720c,6730c,N86, N80, N90, 6700 slide, 6788 ==> .JAD | .JAR

Model Series -> Nokia5800

Loại máy : 5800, 5800i, 5530, 5802, 5900, N97, 5230, 5325, X6 ==> .JAD | .JAR

Model Series -> Nokia7610(176*208)

Loại máy : 7610, N70, N72, 3230, 6260, 6620, 6600, 6670 ==> .JAD | .JAR

Model Series -> Nokia5310XM(240*320)

Loại máy : 2710n, 2730c, 3120c, 3208c, 3600s, 3610f, 3710f, 3720c, 5000, 5130XM, 5220XM, 5310XM, 5330, 5330XM, 5610XM, 6208c, 6212c, 6263, 6267, 6300i, 6301, 6303c, 6303i, 6305, 6350, 6500c, 6500s, 6555, 6600f, 6600i, 6600s, 6700c, 6750, 7020, 7100s, 7210c, 7310s, 7320c, 7500 prism, 7510s, 7610s, 7900 prism, 8800, X3, 3602s, 5300, 5300XM, 6126,6131, 6131NFC,6133,6233,6234, 6265,6265i,6270,6280,6282,6288,6300,6275i,7370, 7373, 7390,7612s, 8600 ==> .JAD | .JAR

Model Series -> NokiaE62(320*240)

Loại máy : E61,E61i, E62, E63, E71, E71x, E72, 6790s, 6760s ==> .JAD | .JAR

Model Series -> Nokia3250(176*208)

Loại máy : 3250,N91 ==> .JAD | .JAR

Model Series -> Nokia6681

Loại máy : 6681,6682 ==> .JAD | .JAR

Model Series -> Sony Ericson K790C

Loại máy : K790c, W580c, W595c, W760c, W830i, W850, W850c, W850i, W880, W880i, W888c, W890i, W900, W900i, W902, W908c, W950i, W980c, W980i, K660i, K770c, K800c, K810i, K818c, K850, K850i, K858c, C702, C902, C905, G502, P990c, S500c, T658c, T700, Z750i, Z770, Z780, Z810i ==> .JAD | .JAR

Model Series -> MotoE2

Loại máy : E2, E3, U9, V6, V8, VE358, VE66, Z6, Z6w, Z9, ZN5, E1000, V3x ==> .JAD | .JAR

————-

[Tải Game Minh Châu] Máy dùng hệ điều hành (Symbian)

Model Series -> Nokia N73

Loại máy : N73, N71, N75, N76, N77, N78, N79, N81, N82, N85, N92, N93, N93i, N95, N96, 6110N, 6120c, 6121c, 6122c, 6124c, 6210N, 6211c, 6220c, 6290, 6650, 5320XM, 5700XM, 5710XM, E50, E51, E65, E66 ==> Tải bộ cài

Model Series -> NokiaE62

Loại máy : E61, E61i, E62, E63, E71 ==> Tải bộ cài

Model Series -> Nokia5500

Loại máy : 5500 ==> Tải bộ cài

Model Series -> Nokia3250

Loại máy : 3250, N91 ==> Tải bộ cài

Model Series -> Samsungi458

Loại máy : i458,G818,i408,i550,i560,i8510,L870,L878 ==> Tải bộ cài

————-

[Tải Game Minh Châu] Model Series -> Các dòng máy Smartphone Touch

Loại máy : Bộ cài dùng cho tất cả các dòng máy Smartphone Touch mà không có bộ cài riêng ==> .JAD | .JAR

————-

[Tải Game Minh Châu] Model Series -> Các dòng máy khác

Loại máy : Bộ cài dùng cho các dòng máy khác không có bộ cài riêng ==> .JAD | .JAR

Lời giới thiệu về game minh châu

Xưa nay hợp lâu ắt tan, tan lâu ắt hợp. Tỷ như nhà Châu mất vận, bảy nước phân tranh, hay khi nhà Tần bị diệt vong, để cho Hán – Sở tranh hùng.

Kể từ khi Hán Cao Tổ Lưu Bang chém rắn trắng dựng cờ khởi nghĩa cho đến năm Trung Bình thứ nhất (184), đời vua Linh Đế đã hơn 400 năm, triều đình nhà Hán suy yếu làm cho xã hội Trung Hoa rơi vào cảnh náo loạn. Vua tin dùng hoạn quan, phế bỏ người tài nên triều chính ngày càng đổ nát, lòng người không phục, giặc cướp nổi lên khắp nơi, khắp đất nước khói lửa cuồn cuộn nhân dân hết đường sinh sống. Thiên tai mất mùa, dịch bệnh xuất hiện “xương trắng lộ đầy đồng, nghìn dặm không một tiếng gà kêu”. Bách tính khốn khổ muốn kết thúc chiến loạn, nhưng không xuất hiện người tài trí lãnh đạo, người người đều lo lắng cho nước nhà, lo lắng chiến loạn không kết thúc để cứu nhân dân kẹt trong cơn nước lửa.

Những anh hùng 4 phương khí phách hơn người dần dần xuất hiện như Lưu Quan Trương kết nghĩa Đào Viên, Viên Thiệu cầm quân dẹp được Tào Tháo phía Bắc, nhà Tôn chiếm giữ đất ven biển màu mỡ với thủy quân mạnh mẽ, lấy sức 1 người xoay chuyển càn khôn! Xem Tào Tháo mưu lược đầy mình, Lưu Bị lấy đức thu phục lòng người, Tôn Quyền thâm trầm vững trãi, tất cả đều mang lại cho chúng ta từng câu chuyện kinh điển, những bản hùng ca không thể nào quên.

cs010273555 752 11 Cốt truyện Minh Châu

Với Minh Châu người chơi sẽ đóng vai các vị anh hùng lịch sử, có thể trải nghiệm cảm giác anh dũng khi xông pha giữa hàng triệu quân lính để tạo nên một lịch sử Tam Quốc mới của riêng mình.