Tải Game Vân Kiếm cho android

GAME VẤN KIẾM ONLINE

VẤN KIẾM MOBILE

Sau một thời gian đình đám ở làng game việt. Nay cung cấp bảng game vấn kiếm cho android. Các dòng máy nào chạy hệ điều hành này thì click và link sau để tải nhé.

Android Bản màn hình lớn 480×320 HVGA(480×320) Tải bộ cài
Android bản màn hình lớn 480×320 midi HVGA(480×320) Tải bộ cài
Android bản màn hình 240×320 HVGA(240×320) Tải bộ cài