Thành Cát Tư Hãn – Hướng dẫn tổ đội

Mời gia nhập game thành cát tư hãn

Nhấn vào người chơi và chọn [Tổ Đội]. Sau khi đồng ý có thể tổ đội cùng nhau tham gia các hoạt động.

Thành Cát Tư Hãn  Hướng dẫn tổ độiThành Cát Tư Hãn  Hướng dẫn tổ đội
Thành Cát Tư Hãn  Hướng dẫn tổ đội

Quản lý tổ đội

Chọn thành viên cần thao tác > nhấn [Xác Định].

Hiện ra bảng tùy chọn gồm:

 1. Mật ngữ: nói chuyện riêng
 2. Tra xem: xem thông tin thành viên
 3. Dời trừ: đuổi thành viên ra khỏi tổ đội
 4. Đội trưởng chuyển giao: nhường chức chủ tổ đội cho thành viên khác
 5. Thêm hảo hữu: thêm thành viên vào danh sách hảo hữu
 6. Thêm danh sách đen: thêm thành viên vào danh sách đen
 7. Ly khai đội ngũ: thoát khỏi tổ đội
 8. Giải tán đội ngũ: hủy tổ đội

Phân phối vật phẩm khi đánh quái

1.Phân Phối theo nhu cầu:Tất cả vật phẩm rớt ra, bất cứ thành viên trong tiểu đội lượm được thì vật phẩm sẽ tự động chuyển vào túi đồ của trưởng nhóm. Từ đó trưởng nhóm sẽ chia vật phẩm ra cho các thành viên tổ đội.

Thành Cát Tư Hãn  Hướng dẫn tổ đội
2.Tự do phân phối:các vật phẩm rớt ra, ai lượm được thì vật phẩm thuộc về người đó

Thành Cát Tư Hãn  Hướng dẫn tổ đội
Chúc thành cát tư hãn vững mạnh mai sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *