Ưu đãi ” Cầu may cuối tuần iWin ” hấp dẫn

Nếu bạn đã cập nhập phiên bản ” Cầu may ngày cuối tuần với iWin “ iWin 430 cho cả hai phiên bản Android và iOs thì còn chờ gì nữa, hãy cùng tham gia thôi, ưu đãi đặc biệt cho ngày thứ 7 hôm nay.

* Thời gian sự kiện : Từ 12H00 16/05/2014 đến 15H00 20/05/2014
* Đối tượng : Tất cả người chơi iWin Online phiên bản 290, 291, 292, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 4.2.10, 4.3.0., 140, 141, 142 và 145

iWin Online

* Ưu đãi
– X3 điểm cầu may khi nạp In app
– X2 điểm cầu may khi nạp SMS và CARD
Mỗi lần cầu may tốn 2 điểm.
1. Nạp WIN bằng SMS đầu tiên trong ngày thứ 7: tặng 9 điểm cầu may
2. Nạp WIN bằng CARD đầu tiên trong ngày thứ 7: tặng 9 điểm cầu may
3. Nạp WIN bằng In-App đầu tiên trong ngày thứ 7: tặng 19 điểm cầu may
4. Cầu May lần thứ 22 trong sự kiện : tặng 19 điểm cầu may
5. Cầu May lần thứ 40 trong sự kiện : tặng 19 điểm cầu may
* Điểm qua các nhiệm vụ trong sự kiện lần này như sau:
1. Nạp WIN bằng SMS đầu tiên trong ngày thứ 7: tặng 9 điểm cầu may
2. Nạp WIN bằng SMS đầu tiên trong ngày chủ nhật: tặng 9 điểm cầu may
– Hoàn thành 2 nhiệm vụ nạp SMS trong thứ 7 và CN : tặng 9 điểm cầu may
3. Nạp WIN bằng CARD đầu tiên trong ngày thứ 7: tặng 9 điểm cầu may
4. Nạp WIN bằng CARD đầu tiên trong ngày chủ nhật: tặng 9 điểm cầu may
– Hoàn thành 2 nhiệm vụ nạp CARD trong thứ 7 và CN : tặng 9 điểm cầu may
5. Nạp WIN bằng In-App đầu tiên trong ngày thứ 7: tặng 19 điểm cầu may
6. Nạp WIN bằng In-App đầu tiên trong ngày chủ nhật: tặng 19 điểm cầu may
– Hoàn thành 2 nhiệm vụ nạp In-App trong thứ 7 và CN : tặng 29 điểm cầu may
7. Cầu May lần thứ 22 trong sự kiện : tặng 19 điểm cầu may
8. Cầu May lần thứ 40 trong sự kiện : tặng 19 điểm cầu may
– Hoàn thành nhiệm vụ (1) (2) (7) (8) : tặng 39 điểm cầu may
– Hoàn thành nhiệm vụ (3) (4) (7) (8) : tặng 39 điểm cầu may
– Hoàn thành nhiệm vụ (5) (6) (7) (8) : tặng 39 điểm cầu may
– Hoàn thành nhiệm vụ (1) (2) (3) (4) (7) (8): tặng 99 điểm cầu may

Thân chúc các bạn game thủ iWin chơi game vui vẻ và nhận được may mắn cho ngày hôm nay !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *