Việt Kều !!

Một ông trung niên trắng trẻo đi xe ôm, đang đi ông ta bổng nói với tài xế: – Chà! Sài gòn mới có 10 năm mà thay đổi quá ! Ông tài xế tưởng vô mánh gặp Việt kiều nên mới hỏi: – Dạ ! vậy chứ chú ở nước nào mới về vậy ? – À …tui ở tù mới ra… – !?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *